Zkrátit odkaz

Provoz zkračovače odkazů byl ukončen.